Stresshantering

Stress är inte bara något negativt. Utan stress skulle vi inte överleva situationer där vi snabbt behöver agera på något som hotar oss eller som kan vara farligt. Utan stress skulle vi heller inte prestera och utvecklas.

När vi utsätts för hot eller fara aktiveras det autonoma nervsystemet, alltså de nerver som styr funktioner i kroppens olika organ som vi inte kan styra med viljan, tex hjärta, lever, mage mm. Kroppen går automatiskt i handlingsberedskap för att möta ”faran”. Pulsen och andningsfrekvensen ökar, musklerna spänns, immunförsvaret blir aktiverat och halten av blodfetter och socker i blodet ökar. Den här reaktionen är livsviktig för att vi ska klara oss i svåra kortvariga situationer. Kroppen förbereds alltså för kamp eller flykt utan att vi behöver styra med tanke och vilja. När faran är över, slappnar vi av och kroppen återhämtar sig.

Om stressen blir långvarig och vi inte får återhämtning, kan det leda till värk i muskler, sämre immunförsvar, sömnstörningar, irritation, nedstämdhet och en rad psykosomatiska besvär. Stress och fel kost kan också leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Vår prestationsförmåga blir sämre, minnet och koncentrationen blir sämre och till sist kan vi hamna i en utmattningsdepression.

Vi är olika känsliga för stress beroende på bl a ärftliga faktorer, tidigare erfarenheter och personlighet.

 Här kommer några råd att börja med, läs dem utan att känna några krav. Ta till dig något som passar dig, du behöver inte förändra allt på en gång:
Alla människor har 24 timmar per dygn. Det kan vara bra att verkligen sätta sig ner och titta på vad jag använder min tid till. Mest konkret är att göra korta dagboksanteckningar under en vecka. Vilka aktiviteter måste jag göra? Vilka aktiviteter är vila och rekreation? Vad mår jag bra av att göra? Vad mår jag mindre bra av och vad kan jag själv göra för att förbättra situationen? Finns det något som jag kan plocka bort som jag ägnar tid till men som egentligen inte tillför mitt liv något?

Tänk efter hur du önskar att en dag såg ut. Vad skulle du kunna göra för att nå ett steg närmare din drömdag?

Påminn dig själv flera gånger om dagen att ta djupa andetag och sänka axlarna. Gör det till en vana.

Mindfulness, medveten närvaro, är en meditationsteknik som har visat goda effekter i behandling av stressrelaterade sjudomar. Förenklat skulle man kunna säga att det är en ett sätt att vara närvarande i nuet. En enkel, kortare övning kan vara att under en minut rikta hela din uppmärksamhet mot en detalj på en sak eller på din egen andning och på så sätt ”stänga av” omvärlden och få vila.

Titta på hur människor som inte är stressade gör, ta efter deras beteendemönster.

Vilka råd skulle du ge till en nära vän som behöver stressa ner? Ge de råden till dig själv!

Ät långsamt. Tugga maten ordentligt!

Acceptans, lägg energin på sådant du kan förändra och göra något åt, acceptera det andra, släpp taget..

Motionera! Flera studier visar att fysisk aktivitet motverkar stress. Börja med något enkelt som passar dig, kanske en kort promenad som du sedan kan öka till en längre promenad och så småningom jogga en del av sträckan.

Träna på avspänning några minuter per dag. Många skivor eller band har avspänningsövningar som tar 10-20 minuter. Skapa rutiner där du planerar in avslappning.

Bli uppmärksam på dina negativa tankar och tankefällor. Försök att byta ut dem mot att tänka något positivt istället. Påminn dig själv om vad som är positivt i ditt liv. Sammanfatta gärna dagen med tre positiva saker som hänt.

Bestäm dig för att sluta säga att du är stressad. Ord som kaos, katastrof, stress, panik signalerar fara (det är inte en slump att kvällstidningar ofta har de orden på första sidan) - och ger automatiskt stresspåslag.

Self Compassion - medkänsla med dig själv. Hur är ditt "självprat", slår du på dig själv och har höga krav? Om du pratar negativt till dig själv, tex jag är värdelös, jag är så klantig, jag kan inte någonting, jag misslyckas etc så får du ett stresspåslag.

Varva ner i tid för att kunna sova gott. Att läsa en bok eller ta en lugn promenad är bra sätt att varva ner. Att surfa på nätet, prata i telefonen, sms:a eller titta på TV kan varva upp dig och kan ge sömnstörningar. Sömnen är mycket viktig för vår återhämtning. Var tredje person i Sverige har sömnproblem då och då och undersökningar har visat att det främst är kvinnor som har svårt att sova.
Stress (både positiv och negativ) är en vanlig anledning till sömnproblem. När kroppen går på högvarv är vi inställda på vakenhet och aktivitet, då är det inte konstigt att det blir svårare att sova. Kortvariga sömnstörningar är inget att oroa sig för, men om problemet kvarstår är det en signal att det är något du måste ta tag i.