Sexrådgivning

Många upplever att de har problem som rör relationer och sexualitet men har ingen att prata med.

Kerstin är utbildad inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykologi med inriktning sexologi (3 års halvtidsstudier Göteborgs universitet).

Här kan du få hjälp både som enskild klient men också som par.

Lustproblem är vanligt i par. Det finns många olika anledningar till att lusten förändras över tiden och man kan behöva hjälp att se vad lustproblemen bottnar i. Det kan handla om kommunikation, stress, tidigare negativa erfarenheter i livet, krav och förväntan och mycket annat.

Kerstin har lyckosamt arbetat förebyggande med relationer, där styrkorna lyfts fram och förstärks och man även tittar på de irritationsmoment som finns och försöker undanröja dessa innan de växer till stora problem. Vanligtvis ses man vid tre tillfällen samt en uppföljning ett år senare. De par som träffat Kerstin har varit mycket nöjda och tyckt att det höjt deras förhållande ett snäpp till. Vi gör övningar för att anknyta mer till varandra, hittar fungerande strukturer för samtal och konfliktlösning etc.

Det är vanligt att man behöver ses 3-5 gånger á 90 min. Känner vi under sessionen att det räcker med 90 min avslutar vi samtalet efter 60 min.

90 min kostar 1300 kr
60 min kostar   900 kr

Du/ni bokar tid genom att maila info@kerstinsoderberg.se eller ringa 070-56 55 015

0