Kurser och föredrag om stress och kost

Satsa på personalen – varje satsad krona på friskvård ger 5 kronor tillbaka enligt en undersökning!

Kursen/föredraget skräddarsys efter era behov och teori varvas med praktiska övningar.

Det går naturligtvis att lägga upp kursen på färre eller fler tillfällen.

Beteende- och livsstilsförändringar är ett långsiktigt arbete och bäst resultat uppnås om kursen hålls i grupper om 4-20 personer. Förslagsvis träffas gruppen varannan vecka under 5-6 tillfällen i pass om 2 timmar. Varje pass innehåller en teoridel, diskussioner och praktiska övningar i avslappning, andning, mental träning och mindfulness (medveten närvaro).

KURS

Tillfälle 1 - Stress
Vad är stress? Vad händer i kroppen vid långvarig stress? Du får redskap och metoder för att hantera stress. Vi tittar på stressorer, dvs vad det är som gör oss stressade, och var och en gör sin egen handlingsplan.

Tillfälle 2 – Kost
När vi är stressade slarvar vi ofta med kosten. Det handlar inte bara om vad vi äter utan även hur och när. Det finns en stark koppling mellan stress och de sjukdomar som går under namnet ”metabola syndromet”, dvs typ 2-diabetes, bukfetma, blodfettsrubbningar, insulinresistens och högt blodtryck. Efter resultaten i en individuellt gjord kostindikator får du konkreta råd.

Tillfälle 3 – Mental träning
”Det är inte hur du har det utan hur du tar det”. Vi reagerar väldigt olika på stress, beroende på vår inställning till det som händer omkring oss. En del blir stressade om bussen är fem minuter sen, andra slappnar av och tänker att man ändå inte kan göra något åt det och använder tiden till något vettigt. 90-95% av det vi oroar oss för inträffar aldrig, vi slösar alltså energi i onödan.
Alla ligger vi i rännstenen ibland, men en del av oss ligger på rygg och tittar på stjärnorna. Oscar Wilde.


Tillfälle 4 – Sömn
Sömnen är livsviktig för återhämtning. Stress kan leda till allvarliga sömnstörningar och kan vara en tidig varningssignal på att du inte lever i balans. Konkreta råd för att få en bättre sömn.

Tillfälle 5 – Kroppen – smärta, massage, motion
Hög spänning/stress under lång tid kan ge upphov till smärta.
Vad händer vid massage? Vid intresse kan vi prova på några enkla massageövningar för avslappning
Motion och fysisk aktivitet har mycket goda effekter för att minska stress.

Tillfälle 6 – Sammanfattning – dans?
Utvärdering, sammanfattning och reflektion.
Avsluta gärna kursen med en energikick – en timmes dansworkshop – det roligaste sättet att motionera! Naturligtvis varvar vi ner efteråt med streching och avslappningsövningar.

Det tar tid att göra förändringar och skapa nya vanor. Att träna på t ex avslappning är viktigt, därför får kursdeltagarna med sig enkla uppgifter att träna på hemma.

FÖREDRAG:

Samma ämnen som ovan kan sättas ihop i en föreläsning för stora eller små grupper, 2-8 timmar. Även här finns möjlighet att göra en del praktiska övningar och egna handlingsplaner.
Ladda ner kursplan

Produktblad_stresskurs